No matching player found
42:32

 

Dark Cloud

Ons vervulling en roeping in die lewe is opgesluit in ons ontdekking van Hy is. Vele kere het die Here aan Sy mense verskyn in 'n donker wolk. DIe wolk verteenwoordig die plek van ontdekking deur nuwe openbaring. Soos ons deur die wolk breek, sien ons Hom vir wie Hy werklik is en begin ons lewens pad ontvou in die openbaring. Soos ons Hom aanskou in die wolk begin ons in die volgende dimensie van Hom beweeg. Die donker wolk is maak lons soms bang, maar dit is 'n ongelooflike uitnodigng om dieper in Hom te beweeg. 

SermonCast